ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Τα αλλεργιογόνα των κατοικίδιων ζώων υπάρχουν κατά κύριο λόγο στο σάλιο τους. Όταν τα ζώα καθαρίζουν τη γούνα τους μεταφέρουν τα αλλεργιογόνα στην επιφά­ νειά της και όταν το σάλιο στεγνώνει δια­ σπείρεται στην ατμόσφαιρα. Τα αλλεργιο­ γόνα της γάτας παραμένουν στον αέρα για αρκετές ώρες ενώ συνδέονται με ηλεκτρο­ στατικές δυνάμεις στους τοίχους του σπιτι­ ού. Έτσι ακόμη και να φύγει το ζώο από το σπίτι τα αλλεργιογόνα του παραμένουν επί σειρά ετών. Η διάγνωση της ευαισθητοποί­ ησης γίνεται με τα αλλεργικά tests ενώ απευαισθητοποίηση εφαρμόζεται όταν δεν μπορεί να απομακρυνθεί το ζώο ή για επαγ­ γελματικούς λόγους (π.χ. ο ασθενής είναι κτηνίατρος). Αλλεργίες μπορεί να προκαλέ­ σουν και τα άλογα, τα χάμστερς, τα ποντί­ κια και τα παραγωγικά ζώα.

 

 

 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΖΩΩΝ

  • Το πλύσιμο των χεριών μετά την επαφή με σκύλο ή γάτα περιορίζει την έκθεση του ατόμου στα αλλεργιογόνα τους.
  • Το τακτικό πλύσιμο του σκύλου και της γάτας απομακρύνει σημαντικά φορτία αλλεργιογόνων από το τρίχωμά τους.
  • Τα κατοικίδια ζώα δεν πρέπει να μπαίνουν στα υπνοδωμάτια.
  • Το χαλάκι που κοιμάται το ζώο ή το σπιτάκι του πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και αρκετές φορές να χρησιμοποιούνται τα ειδικά προϊόντα
  • για ακάρεα της οικιακής σκόνης.
  • Τα αλλεργιογόνα των ζώων κολλάνε στους τοίχους και τα ταβάνια.
  • Τα αλλεργιογόνα των ζώων μεταφέρονται με τα ρούχα.Αποφυγή χαλιών και μοκετών που παγιδεύουν μεγάλες ποσότητες αλλεργιογόνων.
  • Η απομάκρυνση του ζώου από το σπίτι συχνά επιφέρει περισσότερα προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται επιλύει.Στην περίπτωση αυτή η ειδική απευαισθητοποίηση είναι η καλύτερη λύση.