Βρογχικό άσθμα σε παχύσαρκους ασθενείς


Η σύγχρονη άποψη θέλει το βρογχικό άσθμα, που συχνά εκδηλώνεται σε παχύσαρκους ασθενείς, να αποτελεί έναν ιδιαίτερο φαινότυπο της νόσου. Το γεγονός αυτό επιβάλλει μία εξατομικευμένη ιδιαίτερη αντιμετώπιση του άσθματος στην περίπτωση αυτή.
Τόσο η επίπτωση της παχυσαρκίας όσο και του άσθματος έχει αυξηθεί σημαντικά την προηγούμενη δεκαετία. Τα επιδημιολογικά δεδομένα επισημαίνουν ότι οι παχύσαρκοι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης βρογχικού άσθματος.
Πρόσφατες μάλιστα επιστημονικές ανακοινώσεις, προτείνουν ότι οι παχύσαρκοι ασθματικοί ασθενείς παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη κλινική συνδρομή (φαινότυπο).

Συγκεκριμένα, οι παχύσαρκοι ασθενείς εκδηλώνουν βρογχικό άσθμα μεγαλύτερης βαρύτητας, ενώ ο έλεγχος της νόσου είναι συνήθως δύσκολος λόγω και της κακής ανταπόκρισης της νόσου στις συμβατικές θεραπείες
(εισπνεόμενα κορτικοειδή και βρογχοδιασταλτικά)
.

 

 

Στις ημέρες μας είναι αποδεκτό ότι στην περίπτωση εκδήλωσης άσθματος σε παχύσαρκους δεν ισχύει το κλασικό πρότυπο (Th2-μεσολαβούμενης) φλεγμονής των αεραγωγών.
Κάποιοι από τους μηχανισμούς που συμβάλλουν άλλοτε σε άλλο βαθμό στην εκδήλωση άσθματος στους παχύσαρκους είναι οι κάτωθι:
1. Συνοσηρότητες
(γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο, υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κατάθλιψη)
2. Χρόνια συστηματική φλεγμονή σχετιζόμενη με την παχυσαρκία (αυξημένα επίπεδα κυτοκίνων στην κυκλοφορία όπως IL-6 και TNF-a)
3. Οξειδωτικό στρές.
4. Ορμόνες της παχυσαρκίας (adiponectin, leptin, resistin)

Σίγουρα μάλιστα το άσθμα στους παχύσαρκους δεν σχετίζεται συνήθως με αλλεργία και δεν συνοδεύεται από αυξημένο αριθμό ηωσινόφιλων στους αεραγωγούς, όπως στην περίπτωση του αλλεργικού άσθματος.


Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου
Στην ιδιαίτερη αυτή περίπτωση άσθματος που σχετίζεται με παχυσαρκία, απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί. Η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να καθοδηγείται από πνευμονολόγο με εμπειρία στην θεραπεία του άσθματος ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φυσική πορεία και να αποφεύγονται οι συχνές, κάποτε μάλιστα απειλητικές και για την ζωή, παροξύνσεις της νόσου.

Οι συνοσηρότητες θα πρέπει να είναι υπό έλεγχο και οι ασθενείς θα πρέπει να προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων κατά τους χειμερινούς μήνες (εμβολιασμοί, ανοσσοενίσχυση).

Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να ελέγχει την τακτική και σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς με έμφαση στην χορήγηση αναστολέων των λευκοτριαινείων.


Ιδιαίτερη θέση στον έλεγχο του άσθματος των παχύσαρκων ασθενών καταλαμβάνει η απώλεια βάρους.


Σύγχρονες μελέτες υποδεικνύουν ότι η απώλεια βάρους που συνήθων επιτυγχάνεται ακόμη και με την πιο αυστηρή δίαιτα δεν επαρκεί για τον έλεγχο του άσθματος. Αντιθέτως ο ρόλος της Βαριατρικής χειρουργικής είναι αποδεδειγμένος. Οι παχύσαρκοι ασθενείς με άσθμα θα πρέπει άμεσα να προωθούνται για χειρουργείο παχυσαρκίας (www.xeirourgiki.gr).
Η σημαντική απώλεια βάρους, που συνήθως επιτυγχάνεται, χωρίς την ταλαιπωρία του οργανισμού από εξαντλητικές δίαιτες, έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη βελτίωση των παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργικότητας και τον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων.